Notaris over de grenzen

Dé vraagbaak voor internationaal recht
Werkgebieden

Wij bieden advies als het gaat om:

·       Angelsaksisch recht

·       Duits recht

·       Frans recht

·       Italiaans recht

·       Portugees recht

·       Spaans recht

·       Marokkaans recht

·       Belgisch recht

Daarnaast geven onze deskundigen advies op het gebied van Internationaal privaatrecht en/of fiscaalrecht.

 Internationaal Privaatrecht:

 • geschillen over onroerend goed
 • beslag en executie op onroerend goed
 • internationaal erfrecht en huwelijksvermogensrecht
 • testamenten en huwelijkse voorwaarden
 • vruchtgebruik/bloot-eigendom constructies
 • schenkingen
 • afwikkeling van nalatenschappen (in het buitenland)
 • successie-aangifte (in het buitenland)

Internationaal Fiscaal recht:

 • inkomsten- en vermogensbelasting
 • berekening en vermindering meerwaardebelasting
 • belastingaangifte
 • fiscale consequenties van verhuur van buitenlands onroerend goed